Blijf op de hoogte van de werken aan het Researchpark

Geachte ondernemer,

Beste Researchpark buur,

Er zijn momenteel enkele werven actief op het Researchpark.

Meerdere aannemers die tegelijkertijd werken uitvoeren, dat zal af en toe onvermijdelijk gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van uw bedrijf.

Om steeds op de hoogte te zijn van de werken en de invloed die deze kunnen hebben op de bereikbaarheid van uw bedrijf, werd volgende website ontwikkeld:

www.werkenaanhetresearchpark.be

Neem zeker een kijkje op de site om een overzicht van de werken te krijgen.

Wil u de laatste updates over de werken liever via een wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Dat kan ook.

Schrijf u via bovenstaande website in op de wekelijkse nieuwsbrief, zo heeft u bij de start van de werkweek steeds het laatste nieuws over de werken beschikbaar.

Heeft u vragen of suggesties, stuur ze door naar ilse.vandenborre@greenenergypark.be

Uitnodiging tot deelname aan integrale klimaatscan en gezamenlijke investeringsacties

Bedrijven gelegen in de provincie Vlaams-Brabant kunnen beroep doen op een kosteloze en uitgebreide klimaatscan voor hun bedrijfssites.

Deze klimaatscan houdt in dat er op vlak van water er een studie wordt uitgevoerd waar mogelijke opportuniteiten zijn tot het verduurzamen van het vastgoed. Dit gegeven gaat vaak hand in hand met het verlagen van de operationele kosten van het gebouw.

Vaak voorkomende optimalisaties bij KMO-gebouwen omtrent water:

 • Waterhergebruik
 • Onthardingstrajecten en meer biodiversiteit
 • etc……

De deelnemende bedrijven ontvangen een rapport met de resultaten van de audit. Daarnaast zullen alle rapporten gebundeld worden om de gemeenschappelijke opportuniteiten zichtbaar te maken en een collectieve aanbesteding te lanceren teneinde een duurzame transitie van het bedrijfsvastgoed te stimuleren.

Investeringsmodellen worden pas na de klimaatscan opgestart en zijn zeker geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de scan. Het kan echter wel een vervolg zijn op de ‘vaak zoveelste audit’ die u heeft laten uitvoeren. Hierdoor brengen we studie en realisatie dichter bij elkaar.

Is uw bedrijf bereidt om vandaag deze klimaatscan te laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau? Vul dan onderstaande enquête in en wij nemen spoedig contact op voor een afspraak.

Belangrijke noot: deze klimaatscan is in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant die het mogelijk maakt deze audit kosteloos uit te voeren. Er zijn 30 scans die behoren tot deze uitnodiging tot deelname – we hanteren het principe: first come, first served.

Meer informatie kan bekomen worden bij volgende contactpersonen:

Tom Muysers: tom.muysers@quares.be – 0477/34.61.57

Integrale klimaatscan VZW Researchpark Zellik

VZW Researchpark ontvangt middelen vanuit Provincie Vlaams-Brabant voor integrale klimaatscan voor bedrijven

Vanuit de VZW werd vorig jaar een aanvraag ingediend om bedrijven te stimuleren naar een klimaatneutraal bedrijfsprofiel. De Provincie keurde deze aanvraag onlangs goed en zal hier financiële middelen voorzien om een transitie-begeleidingstraject op te starten bij geïnteresseerde bedrijven.

De thema’s energie-efficiëntie – energie-investeringen – watermanagement en ontharding staan centraal.

Meer info volgt via georganiseerde digitale sessies en communicatie vanuit de VZW. Volg zeker onze nieuwsbrieven

Interesse peiling groenbeheer

Groenbeheer ie een faciliteit waar elk bedrijf zich over bekommert. De laatste jaren is een bio divers groenbeheer aan een stevige opmars bezig, en ook terecht. Niet alleen vaart de natuur er wel bij, ook onze mentale gezondheid krijgt een duwtje in de rug in een kleurrijk pallet van bloemen.

Op het RP Zellik werken we sinds enkele jaren samen met Pro Natura die biodiversiteit op bedrijventerreinen hoog in het vaandel draagt en zich zo ook organiseert.

Vanuit het bestuursorgaan van de VZW wensen we alle bedrijven te stimuleren om ook een overstap te maken naar een bio divers beheer.

Door samen met 1 groenleverancier te werken, krijgt het park meer uniformiteit maar zal ook de kostprijs van een onderhoudsbeurt omlaag kunnen, omwille van de gedeelte kosten.

We willen jullie dan ook vriendelijk vragen om de interesse peiling voor de opmaak van een offerte in te vullen, zodat we meer en diversiteit op ons park mogen verwelkomen.

Interesse peiling groenbeheer

Uitnodiging: natuurinclusieve bedrijfsterreinen en -gebouwen

Ontdek op 20 april hoe je jouw bedrijf kan omvormen tot een natuurinclusief bedrijf. Vijf professionals geven praktische info via tips, tools en praktijkervaring.

Topics en sprekers

 • Natuurinclusief (ver)bouwen vanuit landschapsoogpunt –
  Bart De Keyzer (ontwerp- en studiebureau Avantgarden)
 • Groendaken en -gevels: technische aspecten, do’s en don’ts –
  Filip Dobbels (WTCB)
 • GRO – een handleiding en tool voor toekomstgerichte gebouwen: toelichting en toepassing – Almut Fuhr (Het Facilitair Bedrijf – Vlaamse overheid)
 • Aandacht voor gebouwbewonende dieren – Dirk Criel (Natuurpunt / Driekwart Groen)
 • Omvorming tot een natuurinclusief bedrijf van ecologisch oogpunt –
  Begijn Le Bleu (natuurstudiebureau Corridor)
 • Vragenronde

Praktisch

Gratis online event op 20 april 2021, 10.00 u – 12.00 u.

Inschrijven

Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht vóór 13/04.

Informatie werken N9

Waar informatie vinden met betrekking tot de werken N9 ?
https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-brusselsesteenweg-tussen-vaal-en-langestraat/actuele-hinder
Veel gestelde vragen:
https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-brusselsesteenweg-tussen-vaal-en-langestraat/veelgestelde-vragen


Voor vragen over de werken is er ook een bereikbaarheidsadviseur beschikbaar:
Email: bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be
GSM: 0472 18 53 21

Verkeerssituatie geldend vanaf januari 2021 tot einde werken.

De verkeerssituatie hierboven geldt vanaf de start van fase 2, begin januari 2021.


Risico-analyse, iets voor jou?

Op donderdag 11 maart vond het Webinar plaats over het in kaart brengen van allerhande risico’s in en rondom een bedrijf. 

Quares Parkmanagement en Securitas slaan de handen in elkaar om een professionele risico-analyse van uw bedrijf te laten uitvoeren en dit aan een zeer gunstig tarief voor de leden van onze VZW’s.

Lid worden is eenvoudig, de voordelen kan je terugvinden via deze link.

Bij interesse voor de presentatie van het Webinar, kan u deze opvragen bij de parkmanager. 

Meer info aangaande de risico-analyse beveiliging van het bedrijf vind u terug via de speciale landingspagina: 

http://securitasbelgium.be/quares/h

Bevraging & info: “Beschikbare ruimte op Researchpark Zellik”

Gezien we recent op regelmatige basis vragen krijgen van bedrijven die op zoek zijn naar beschikbare ruimte (om te huren) op het Researchpark in Zellik, willen we jullie via deze weg enerzijds bevragen en anderzijds informeren over de mogelijkheden om uw beschikbare ruimte kenbaar te maken en/of om u te informeren waar u zelf op zoek kan gaan indien u op zoek bent naar beschikbare ruimte.

Dankzij een initiatief vanuit VLAIO, is er recent een nieuwe mogelijkheid opgestart om vastgoed rechtstreeks vanuit de aanbiedende onderneming gratis te publiceren.

Indien uw bedrijf over beschikbare ruimte beschikt die in aanmerking komt om te verhuren, willen we jullie via deze weg graag stimuleren om uw aanbod van professioneel vastgoed te publiceren op www.bizlocator.be. Zoals eerder geformuleerd kunnen bedrijven via dit platform ook op zoek gaan naar beschikbare ruimte.

Wat is bizLocator? 

VLAIO beheert, samen met private partner ORIS nv, dochterbedrijf van de vastgoedfederatie CIB Vlaanderen, het vastgoedplatform bizLocator. Op bizLocator wordt alle aanbod aan economisch vastgoed gebundeld voor ondernemers die op zoek zijn naar professioneel vastgoed. Hierin onderscheidt VLAIO zich van andere vastgoedplatformen op twee manieren. Ten eerste is het volkomen gratis voor aanbieders van vastgoed om hun aanbod te publiceren. Ten tweede wordt de focus volledig gelegd op professioneel vastgoed, en niet op residentieel vastgoed. 

Hoe kan uw bedrijf haar aanbod op bizLocator plaatsen? 

Er zijn twee mogelijkheden om aanbod te publiceren:  

 1. Het bedrijf publiceert zelf haar aanbod. 
 2. Dit heeft een aantal voordelen: 
 3. Het bedrijf beheert zelf de pandfiches, d.w.z. dat het bedrijf de pandfiche(s) op elk moment kan bewerken, actualiseren,… 
 4. Het is volledig gratis. 
 5. Het bedrijf kan haar volledig aanbod van professioneel vastgoed op bizLocator plaatsen. 
 6. VLAIO plaatst het aanbod van een bedrijf op bizLocator. 
 7. Dit is eveneens volledig gratis. 
 8. Indien het bedrijf een pandfiche wil bewerken of actualiseren zal dit via VLAIO verlopen. 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Indien u als bedrijf kiest voor de eerste optie en u bijgevolg uw aanbod zelf wil publiceren, heeft VLAIO enkel het ondernemingsnummer nodig. Dit mag gestuurd worden naar bizLocator@vlaio.be. Van zodra het ondernemingsnummer in het systeem ingevoerd is, stuurt VLAIO naar het bedrijf de uitleg met de volgende stappen en uitleg. 

Wordt er geopteerd voor de tweede optie waarbij VLAIO het aanbod op bizLocator plaats, moet het volgende nog gebeuren door uw bedrijf: 


Indien u dus interesse heeft om gebruik te maken van deze opportuniteit, aarzel dan niet en registreer uw beschikbare ruimte via een van bovenstaande mogelijkheden.
Vanuit het parkmanagement kan uw input dan ook gebruikt worden, om door te geven aan bedrijven die op zoek zijn naar beschikbare ruimte.

Vrije Universiteit Brussel, Green Energy Park en Flux50 investeren 3 mio euro in Smart Village Lab

De komst van het elektriciteitscapaciteitstarief in 2022 vergroot het belang van systemen waarin elektriciteit gespreid kan worden, de zogenaamde slimme systemen.  Het Smart Village Lab is de eerste fysieke realisatie van Green Energy Park (GEP), het innovatieve proeftuincentrum en zal onderzoeken hoe wonen in de toekomst slim, duurzaam en energie-efficiënt kan worden. Het Smart Village Lab werd ontwikkeld in samenwerking met VUB-onderzoeksgroep MOBI en Flux50, de Vlaamse speerpuntcluster energie. Voor de realisatie keurde de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel een investering van 1,6 miljoen euro goed. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling draagt 300 000 Euro bij, Interreg North West Europe 800 000 Euro. Het Smart Village Lab wordt in het najaar van 2020 plechtig geopend.

Lees meer

Betere bedrijfsresultaten en minder klimaatverandering? Bespaar hier samen energie!

 maandag 3 augustus 2020

Samen Klimaatactief is het initiatief van Stad Antwerpen om de CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie en winkels in Antwerpen drastisch te verminderen.

Antwerpen heeft net als meer dan 7000 andere steden en lokale overheden het Burgemeestersconvenant van de EU ondertekend. De ondertekenaars verbinden zich ertoe om het CO2-niveau tegen 2020 met 20% te doen dalen tegenover referentiejaar 2005.

Uit geregelde metingen blijkt dat de CO2-uitstoot in de tertiaire sector en de lichte industrie in Antwerpen onvoldoende daalt. Stadslab2050 boog zich over het probleem. Daarom nodigde de Stad einde 2015 een veertigtal bedrijven en organisaties uit om een plan op te stellen. De deelnemers vertegenwoordigden onder andere de industrie, de vastgoedwereld, energieleveranciers, Voka, Unizo, Flux50 (voorheen Smart Grid Flanders), energiespecialisten waaronder Milvus, diensten/productenleveranciers, netbeheerders en financiële partijen.

Zelf de CO2 voetafdruk van uw bedrijf berekenen?

Uit de brainstormsessies kwam naar voren dat energie-efficiëntiemaatregelen om tal van redenen vaak niet geïmplementeerd worden: bedrijven begrijpen het niet goed, energie behoort niet tot de kernactiviteiten van de onderneming, investeringen zijn te duur enzoverder.

Samen Klimaatactief biedt nu ondernemingen in heel Vlaanderen per doelgroep een energiepad met eenvoudige tot meer complexe ingrepen. Daarbij staan vele energiebespaartips voor u klaar samen met de partners om de bespaarmaatregelen voor u uit te voeren. We leggen ook nadrukkelijk de link met de kernactiviteiten van uw bedrijf, kantoor of winkel. Daardoor worden energiebesparingsstappen plots wel financieel haalbaar. Uitstel heeft geen zin meer. Veel succes!

Voor meer info kan je terecht op de website van samen klimaatactief

Webinar: veilig en voordelig op de bedrijfsfiets voor Vlaams-Brabantse ondernemers

Fietsen is en blijft gezond. Gezonder dan ooit, kun je zelfs stellen. De coronacrisis doet steden en gemeenten wereldwijd naar de fiets grijpen. Tijdens de lockdown herondekten velen de fiets als vorm van ontspanning. Voor anderen betekende de verminderde verkeersdrukte een uitnodiging om veilig te fietsen. Nog anderen kozen de fiets als uitweg voor de drukte op bus of tram.

In samenwerking met The New Mobility Network organiseren de bedrijventerreinverenigingen van Vlaams Brabant een webinar over de kansen en opportuniteiten die je als werkgever kan aanbieden om je personeel veilig en voordelig op de fiets te krijgen voor zijn woon-werk verkeer

Dit webinar richt zich op alle werkgevers die zich bewust zijn van een veranderend tijdperk, werkgevers die op zoek zijn naar win-win situaties voor zijn werknemers en de omgeving, werkgevers die het bundelen van aankoopkracht willen gebruiken door georganiseerd samen te werken met andere Vlaams-Brabantse bedrijven.

Gedurende dit 45-minuten durende webinar komen sprekers van de organisaties Fiets! en Allride aan bod.

Dit webinar is de start van een traject waarin de bedrijventerreinmanagers van Vlaams-Brabant, samen met de werkgevers van overkoepelende bedrijventerreinen, samen aan de slag gaan om schaalvoordelen op vlak van duurzame mobiliteit te benutten, met als doel, meer werknemers veilig en voordelig op de bedrijfsfiets!

Wanneer: dinsdag 23 juni 2020
Tijdstip: 09:00
Kostprijs: gratis
Doelgroep: werkgevers, HR-verantwoordelijken, preventie-adviseurs, fleet-verantwoordelijken

Inschrijven doe je via het registratieplatform via deze link.

Klaar voor de heropstart? 3 waardevolle inzichten over mondmaskers wat u als bedrijfsleider kan helpen

De nationale veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april 2020 de heropstart vanaf 04 mei voor industrie en B2B-services. 
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus

Lees meer

Coronacrisis: Is dit hét moment om te vernieuwen en digitaliseren? VLAIO helpt je graag! 📝 Checklist om je financiën gezond te houden

Wat onderneem je als ondernemer best om je financiën op orde te houden in deze bijzondere tijden? De VLAIO financieringsexperten maakten een checklist.

Dat ondernemers het vandaag moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, is een open deur intrappen. Er zijn natuurlijk de maatregelen die de Vlaamse en federale regering en namen om daaraan tegemoet te komen. Onze VLAIO financieringsexperten maakten een overzichtelijke checklist. 

Check ook hier onze slides (opgemaakt op 3/04/2020).

Lees meer

Coronacrisis in Vlaanderen: steun voor jouw bedrijf

In moeilijkheden / Coronavirus
Specifieke maatregelen m.b.t. het Coronavirus 

De coronacrisis is ook voor ondernemers een bijzonder moeilijke periode. Om de bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en zware financiële problemen te voorkomen, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen.

Klik hier voor meer informatie!

Groepsaankoop Oxfam Fair Trade paaschocolade

Brengen de paasklokken dit jaar ook (h)eerlijke chocolade voor jou en de collega’s? 

Lees meer

Energievoordeel 2021: Daling piektarief met 14%

Lees meer

VZW Researchpark Zellik sluit raamovereenkomst af met Easypost voor voordeligere uitgaande postverwerking

Postverwerking nog steeds in eigen handen? Dan weet u ongetwijfeld hoe hoog het kostenplaatje hiervan is. Naast beschikbare medewerkers om de post zelf te frankeren, heeft u bijvoorbeeld ook een frankeermachine of een dure ophaaldienst nodig. Niet goedkoop! Bovendien wordt er steeds gewerkt met standaard posttarieven, waarbij geen rekening gehouden wordt met volumekortingen. Een stevige kost dus, zo’n interne postkamer…

Lees meer

Maak mee de mobiliteitsshift waar!

Wil u meer inzetten op duurzame verplaatsingen van uw medewerkers of logistieke keten? Dan hebben VZW Researchpark Zellik en Quares een traject uitgewerkt voor u.

Lees meer

365.000 euro subsidies voor projecten rond duurzame mobiliteit

Het New Mobility Network, een initiatief van De Werkvennootschap, steunt het komend anderhalf jaar negen projecten voor een totaal van 365.933 euro. De projecten zetten zich in om bedrijven en werknemers in de Vlaamse Rand te motiveren om te kiezen voor duurzame mobiliteitsoplossingen.

Lees meer

“Werken aan de Brusselse ring” 5 gesubsidieerde oplossingsgerichte trajecten waar uw bedrijf slim kan inspelen met duurzame mobiliteit

De mobiliteit in de rand is vandaag reeds een uitdaging, komende jaren zullen de ‘Werken aan de Ring’ nog voor meer hinder zorgen. Hoe kan u zich als bedrijf voorbereiden zodat u en uw werknemers minimale hinder ondervinden?

Lees meer

Plaatsing modulaire verkeersdrempels

In de week van 20 mei zullen de modulaire verkeersdrempels geplaatst worden op het Researchpark.

Deze werken zullen ongeveer 5 werkdagen duren (van maandag tot vrijdag).

Tijdens deze werkzaamheden zal er gewerkt worden met een mobiele werf.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Dieter Roelandt (dienst Mobiliteit) – T 02 454 19 81 – Dieter.Roelandt@asse.be

Lenteontbijt Researchpark Zellik

Deze ochtend omstreeks 8u verzamelden de bedrijven van het Researchpark in de tijdelijke kantoren van het Green Energy Park bij onze gastheer Jimmy Van Moer. Na een lekker kopje koffie, een koffiekoekje, een pistoletje met ei of een lekker vers fruitslaatje, stond er nog een heel programma met 4 sprekers op de planning.

Lees meer

Voorstelling nieuwe parkmanager: Tom Muysers

Mijn naam is Tom, en sinds enkele weken jullie nieuwe parkmanager. Bij vragen, suggesties of opmerkingen omtrent het bedrijventerrein op Research Park te Zellik kunnen jullie mij steeds contacteren via onderstaande contactgegevens.

Tom Muysers
tom.muysers@quares.be
+32 477/ 3461.57