De parkmanager Kirsten kreeg van verschillende bedrijven op het Researchpark klachten m.b.t. de bereikbaarheid via openbaar vervoer tot het bedrijventerrein. Vandaag is er geen bushalte op het researchpark zelf en de weg te voet naar het park is niet evident om te voet te trotseren, gezien er geen specifieke infrastructuur voor voetgangers is.

Er werd een poll georganiseerd bij de bedrijven op het park. De hoofdvraag was of men al dan niet een bushalte wenst op het park. Op deze vraag hebben 97% van de bedrijven positief gereageerd.

Ondertussen werden de resultaten van de poll met De Lijn gecommuniceerd en is men bereid tot overleg.

De dienst mobiliteit van de gemeente Asse wordt eveneens betrokken worden bij het eerstkomende overlegmoment.

Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.