De werken op het openbaar domein (Pontbeeklaan) hebben door slechte grondkwaliteit (kwel) reeds enkele weken vertraging opgelopen en zal april niet haalbaar zijn.

Eindtermijn van de werken voorzien: voor het bouwverlof juli.