Pendelaars die vanuit Asse naar Brussel reizen hebben er een optie bij. Woensdag 19 december 2018 is de fietssnelweg tussen het station van Zellik en Brussel geopend. Het traject maakt onderdeel uit van de fietssnelweg F212 tussen Asse en Brussel. Het moet een alternatief bieden voor de N9, waar fietsers vaak enkel een klein strookje ter beschikking hebben.

Bij de opening legden Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet (SP.A), burgemeester van Asse Koen Van Elsen (CD&V), gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant Tom Dehaene (CD&V) en David Van de Sype van Infrabel het traject af met toekomstige gebruikers van de fietssnelweg.

De fietstocht voerde vanaf het station van Zellik langs de F212 voorbij de brug met de R0, vervolgens langs het Researchpark Zellik tot aan de grens met het Gewest.

De F212 is de fietssnelweg die tussen Asse en Brussel loopt. De route loopt langs de spoorlijn Dendermonde – Jette en verbindt Asse met het station van Zellik, het Researchpark Zellik en Brussel. De F212 sluit aan op de fietssnelweg Opwijk – Merchtem – Asse, de zogeheten OMA-route.

 

Troeven:

  • Langs de spoorlijn, dus een vlakke, rechte en snelle verbinding naar Brussel;
  • Sterke wisselwerking tussen de fiets en het openbaar vervoer (stations Asse, Zellik en Jette);
  • Aangenaam, autovrij en veilig alternatief voor de N9.

Zone tussen Oude Merchtemsebaan en Brussel afgerond

Sinds 2012 wordt er gebouwd aan de F212. In eerste instantie werd het gedeelte tussen het station en de Kruiskouter aangelegd. De laatste jaren is de route tussen Oude Merchtemsebaan en de grens met Brussel uitgewerkt. De haalbaarheidsstudie voor het traject van Zellik-Station tot de R0 met integratie van het Researchpark Zellik werd in 2015 afgerond. Dit resulteerde in 2016 in een ontwerp. Eind 2017 startten de werkzaamheden die nu dus volledig afgerond zijn.

De aanleg had een prijskaartje van 4 096 774 euro. De provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse gewest subsidieerden dit werk elk voor 50%. De NMBS voorzag een bijdrage van 90 447 euro voor de fietshelling ter hoogte van het perron en het Brussels Gewest investeerde 101 000 euro voor de werken op het grondgebied van Ganshoren.

Integratie Zellik station

Ter hoogte van het station van Zellik is de fietssnelweg geïntegreerd in de perrons. Op het perron is een fietsenstalling, de bestaande trap is vernieuwd en voorzien vaneen fietsgoot.

Bovendien legden we (met medefinanciering door de NMBS) een helling aan die het perron met de fiets- en voetgangersbrug verbindt. Deze brug geeft een ontsluiting via de Frans Timmermansstraat en de Jan Longinstraat en zorgt enerzijds voor een optimale ontsluiting van de stationsomgeving en anderzijds voor een aantakking op de fietssnelweg voor de bewoners van Relegem en Zellik.

Ringslang

Langs de lijn L60 Brussel–Dendermonde leven populaties ringslangen, wijngaardslakken, levendbarende hagedissen en hazelwormen die deel uitmaken van een nabijgelegen grotere populatie waarvan de kern zich bevindt in de moerassen van Ganshoren/Jette.

Voor onze gemeente is de ringslang een koestersoort. Tevens is deze populatie uniek voor heel Vlaanderen. Bij de aanleg van het fietspad werden verschillende maatregelen getroffen om het leefgebied van deze dieren zoveel als mogelijk te behouden.

  • Experten van de amfibieën- en reptielenwerkgroep Hyla hebben vóór de aanvang van de werken de ringslangen en hazelwormen gevangen, geïnventariseerd en teruggeplaatst naar de bronpopulatie in Ganshoren en Jette.
  • De afwerking van de fietssnelweg kreeg ‘reptielvriendelijk’ vorm: de draadafsluiting komt niet tot op de grond, droge doorsteken geven de dieren zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en verhoogde boordstenen en hellingen zorgen ervoor dat de dieren zoveel mogelijk van het fietspad worden afgeschermd.
  • Langsheen het traject realiseerden we waar mogelijk een nieuw habitat voor de ringslang en de hazelworm. Op bepaalde punten werd een helling voorzien langs de zuidkant onder een hoek van 45° met een toplaag in steenpuin.

Verdere realisatie

De volledige route is voorlopig nog niet gerealiseerd, maar het stuk ter hoogte van Walfergem vormt reeds een mooi alternatief voor de N9 van en naar Asse- centrum en voor de schoolgaande jeugd richting Walfergem.

Het gedeelte in Zellik zorgt voor een optimale verbinding tussen het Researchpark en de stationsomgeving van Zellik én voor een veilige en aangename verbinding vanaf de N9 naar Brussel.

Het gemeentebestuur zal alles op alles zetten om de ontbrekende stukken van de F212 te realiseren.

Bovendien wordt de studiefase opgestart voor de aansluitende route tussen het station van Asse en de grens met Merchtem, de zogenaamde F221.