Het New Mobility Network, een initiatief van De Werkvennootschap, steunt het komend anderhalf jaar negen projecten voor een totaal van 365.933 euro. De projecten zetten zich in om bedrijven en werknemers in de Vlaamse Rand te motiveren om te kiezen voor duurzame mobiliteitsoplossingen.

In juni 2019 lanceerde New Mobility Network een projectoproep voor innovatieve mobiliteitsoplossingen die op korte termijn, op maat van de noden van bedrijven in de Vlaamse Rand, uitgerold konden worden. In totaal werden 18 voorstellen ingediend. Negen krijgen subsidies. Eén daarvan is Bike To Work, een initiatief van de Fietsersbond.

“Dankzij deze subsidie kunnen we Bike to Work beter bekendmaken bij werkgevers in de Vlaamse Rand”, zegt Wim De Groof, projectleider van Bike To Work. “Gezien de uitdagingen waar deze regio voor staat op het gebied van bereikbaarheid is nu het moment om werkgevers in te lichten over hoe ze hun personeel op de fiets krijgen.”

De Werkvennootschap is het vehikel dat de werken aan de Ring rond Brussel coördineert. “We vinden het erg belangrijk om nu al in te zetten op duurzame mobiliteit in deze congestiegevoelige regio”, zegt woordvoerder Marijn Struyf. “Daarom denken we vandaag al na met bedrijven over de oplossingen van morgen. De projecten die we financieel ondersteunen zullen een steentje bijdragen aan de broodnodige modal en mental shift die erg belangrijk is om de files weg te werken.”