Ondernemingen die lid zijn van parkmanagement hebben de mogelijkheid om in te stappen in de raamovereenkomst groene energie van Quares*. 
Voor de periode 01/01/2021 tot 31/12/2022 werden onlangs de onderhandelingen voor het contract beëindigd. Verschillende factoren hebben ervoor gezorgd dat de energieprijzen voor de volgende kalenderjaren flink gedaald zijn, van deze opportuniteit werd gebruik gemaakt om de energieprijs voor 2021 reeds volledig vast te leggen. Hierdoor is er een verlaging van 14% op het piektarief, vergeleken met het huidige energiecontract dat loopt tot eind 2020.
Elke onderneming heeft de mogelijkheid om hiervoor bij de parkmanager een vrijblijvende prijsvergelijking op te vragen om zo het besparingspotentieel te berekenen. Dit geldt eveneens ook voor andere raamovereenkomsten

*Quares is een dienstverlener in het vastgoed, door het inzetten van de schaalgrootte van de panden in Property Management en andere bedrijventerreinen, worden overkoepelende raamtarieven afgesloten waarbij prijs – service en duurzaamheid worden onderhandeld, waardoor de eenheidsprijs veelal lager ligt dan het regulier tarief die u als individueel bedrijf afsluit.