De komst van het elektriciteitscapaciteitstarief in 2022 vergroot het belang van systemen waarin elektriciteit gespreid kan worden, de zogenaamde slimme systemen.  Het Smart Village Lab is de eerste fysieke realisatie van Green Energy Park (GEP), het innovatieve proeftuincentrum en zal onderzoeken hoe wonen in de toekomst slim, duurzaam en energie-efficiënt kan worden. Het Smart Village Lab werd ontwikkeld in samenwerking met VUB-onderzoeksgroep MOBI en Flux50, de Vlaamse speerpuntcluster energie. Voor de realisatie keurde de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel een investering van 1,6 miljoen euro goed. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling draagt 300 000 Euro bij, Interreg North West Europe 800 000 Euro. Het Smart Village Lab wordt in het najaar van 2020 plechtig geopend.

Slimme woning in een slimme woonwijk

Het Smart Village Lab  bestaat uit verschillende ´flexibele´ woningen die voornamelijk worden ingezet voor de ontwikkeling van intelligente systemen waarmee een woning slim en duurzaam kan aangestuurd worden. De woningen zullen onderling elektrische en thermische energie uitwisselen via een “Smart Energy Grid”, een energienet waaraan ook collectieve energiesystemen verbonden zijn zoals buurtbatterijen en collectieve laadinfrastructuur voor elektrische wagens.

Zo kan je bijvoorbeeld zonnepanelen linken aan de auto of een thuisbatterij, aan wasmachines of aan verwarming. Met de komst van een capaciteitstarief vanaf 2022, waarin piekverbruik mee een stuk van de factuur zal bepalen, zal het belangrijk worden om elektriciteitsgebruik te gaan spreiden. Een gelijktijdig gebruik van bijvoorbeeld een wasmachine, het opladen van een batterij en koken zal de rekening dan gevoelig doen verhogen.

Onderzoek, ontwikkeling, opleiding en demonstratie

De proeftuin ondersteunt Vlaamse en Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Nieuwe technologieën  kunnen binnen deze projecten onmiddellijk in een reële omgeving getest en verder verfijnd worden, wat de kwaliteit van deze projecten sterk vergroot. De proeftuin wordt ook ingezet voor opleiding en training en kan door scholen en het brede publiek bezocht worden. Zo kan iedereen kennis maken met deze innovaties en hun belang in de maatschappelijke energietransitie.

Europese en Vlaamse Ondersteuning

De ontwikkeling van het Smart Village Lab werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met Flux50, de Vlaamse speerpuntcluster voor energie.  Zij ondersteunen de ontwikkeling van de proeftuin vanuit  het Interreg project “RegEnergy” en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling “Smart Multi Energy Lab (SMEL)”, samen goed voor 1,1 miljoen Euro. Het team EVERGi van de VUB-onderzoeksgroep MOBI coördineert het onderzoek in het domein “energie en mobiliteit” en wordt gesteund door Europese Horizon2020 en Vlaamse ICON projecten.

Green Energy Park

Green Energy Park is opgericht in een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Als Strategisch Proeftuincentrum, gelegen in het Researchpark van Zellik, stimuleert Green Energy Park de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers door hen unieke proeftuinen of living labs aan te bieden waar ze hun innovatieve ontwikkelingen kunnen testen en verfijnen in een realistische omgeving. Met deze proeftuinen en haar kennis-, expertise- en opleidingscentrum wil Green Energy Park de brug vormen tussen onderzoek en exploitatie. Green Energy Park legt haar focus in vier onderzoeksdomeinen: “Energie en mobiliteit”, “Slimme regio’s”, “Ziekenhuis van de toekomst” en “Bio-tech”.