Gezien we recent op regelmatige basis vragen krijgen van bedrijven die op zoek zijn naar beschikbare ruimte (om te huren) op het Researchpark in Zellik, willen we jullie via deze weg enerzijds bevragen en anderzijds informeren over de mogelijkheden om uw beschikbare ruimte kenbaar te maken en/of om u te informeren waar u zelf op zoek kan gaan indien u op zoek bent naar beschikbare ruimte.

Dankzij een initiatief vanuit VLAIO, is er recent een nieuwe mogelijkheid opgestart om vastgoed rechtstreeks vanuit de aanbiedende onderneming gratis te publiceren.

Indien uw bedrijf over beschikbare ruimte beschikt die in aanmerking komt om te verhuren, willen we jullie via deze weg graag stimuleren om uw aanbod van professioneel vastgoed te publiceren op www.bizlocator.be. Zoals eerder geformuleerd kunnen bedrijven via dit platform ook op zoek gaan naar beschikbare ruimte.

Wat is bizLocator? 

VLAIO beheert, samen met private partner ORIS nv, dochterbedrijf van de vastgoedfederatie CIB Vlaanderen, het vastgoedplatform bizLocator. Op bizLocator wordt alle aanbod aan economisch vastgoed gebundeld voor ondernemers die op zoek zijn naar professioneel vastgoed. Hierin onderscheidt VLAIO zich van andere vastgoedplatformen op twee manieren. Ten eerste is het volkomen gratis voor aanbieders van vastgoed om hun aanbod te publiceren. Ten tweede wordt de focus volledig gelegd op professioneel vastgoed, en niet op residentieel vastgoed. 

Hoe kan uw bedrijf haar aanbod op bizLocator plaatsen? 

Er zijn twee mogelijkheden om aanbod te publiceren:  

  1. Het bedrijf publiceert zelf haar aanbod. 
  2. Dit heeft een aantal voordelen: 
  3. Het bedrijf beheert zelf de pandfiches, d.w.z. dat het bedrijf de pandfiche(s) op elk moment kan bewerken, actualiseren,… 
  4. Het is volledig gratis. 
  5. Het bedrijf kan haar volledig aanbod van professioneel vastgoed op bizLocator plaatsen. 
  6. VLAIO plaatst het aanbod van een bedrijf op bizLocator. 
  7. Dit is eveneens volledig gratis. 
  8. Indien het bedrijf een pandfiche wil bewerken of actualiseren zal dit via VLAIO verlopen. 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Indien u als bedrijf kiest voor de eerste optie en u bijgevolg uw aanbod zelf wil publiceren, heeft VLAIO enkel het ondernemingsnummer nodig. Dit mag gestuurd worden naar bizLocator@vlaio.be. Van zodra het ondernemingsnummer in het systeem ingevoerd is, stuurt VLAIO naar het bedrijf de uitleg met de volgende stappen en uitleg. 

Wordt er geopteerd voor de tweede optie waarbij VLAIO het aanbod op bizLocator plaats, moet het volgende nog gebeuren door uw bedrijf: 


Indien u dus interesse heeft om gebruik te maken van deze opportuniteit, aarzel dan niet en registreer uw beschikbare ruimte via een van bovenstaande mogelijkheden.
Vanuit het parkmanagement kan uw input dan ook gebruikt worden, om door te geven aan bedrijven die op zoek zijn naar beschikbare ruimte.