Bedrijven gelegen in de provincie Vlaams-Brabant kunnen beroep doen op een kosteloze en uitgebreide klimaatscan voor hun bedrijfssites.

Deze klimaatscan houdt in dat er op vlak van water er een studie wordt uitgevoerd waar mogelijke opportuniteiten zijn tot het verduurzamen van het vastgoed. Dit gegeven gaat vaak hand in hand met het verlagen van de operationele kosten van het gebouw.

Vaak voorkomende optimalisaties bij KMO-gebouwen omtrent water:

  • Waterhergebruik
  • Onthardingstrajecten en meer biodiversiteit
  • etc……

De deelnemende bedrijven ontvangen een rapport met de resultaten van de audit. Daarnaast zullen alle rapporten gebundeld worden om de gemeenschappelijke opportuniteiten zichtbaar te maken en een collectieve aanbesteding te lanceren teneinde een duurzame transitie van het bedrijfsvastgoed te stimuleren.

Investeringsmodellen worden pas na de klimaatscan opgestart en zijn zeker geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de scan. Het kan echter wel een vervolg zijn op de ‘vaak zoveelste audit’ die u heeft laten uitvoeren. Hierdoor brengen we studie en realisatie dichter bij elkaar.

Is uw bedrijf bereidt om vandaag deze klimaatscan te laten uitvoeren door een onafhankelijk studiebureau? Vul dan onderstaande enquête in en wij nemen spoedig contact op voor een afspraak.

Belangrijke noot: deze klimaatscan is in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant die het mogelijk maakt deze audit kosteloos uit te voeren. Er zijn 30 scans die behoren tot deze uitnodiging tot deelname – we hanteren het principe: first come, first served.

Meer informatie kan bekomen worden bij volgende contactpersonen:

Tom Muysers: tom.muysers@quares.be – 0477/34.61.57