HET PENDELFONDS SUBSIDIEERT DUURZAAM WOON-WERKVERKEER

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen en dit zonder een of meerdere collega’s mee te nemen. In de nabije toekomst moet het aandeel van autosolisme in het woon-werkverkeer dalen. Het aandeel van fiets en openbaar vervoer moet in het woon-werkverkeer stijgen.

Om die doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000,00 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.

Dien uw subsidieaanvraag tijdig in!

Er wordt een oproep gelanceerd op 29 december 2017.
De aanvraag van dossiernummers wordt afgesloten op 29 januari 2018.
De subsidiedossiers moeten uiterlijk op 16 april 2018 om 23.59 u. stipt ingediend zijn.

 

Regelgeving

 • Het Pendelfonds is opgericht door het Decreet van 30 juni 2006 PDF bestand – 1,69 MB houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 (artikel 51 tot en met 62).
 • De werking van het Pendelfonds is geconcretiseerd door :
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 PDF bestand – 667 kB.
   Dit Besluit is op 26 oktober 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
  • Het Ministerieel Besluit PDF bestand – 3,58 MB
   houdende vaststelling van de praktische modaliteiten in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds
  • Het Ministerieel Besluit PDF bestand – 1,38 MB
   houdende vaststelling van de projectmaatregelen die in aanmerking komen voor subsidies in het kader van de 11de oproep in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds