Onderzoek & ontwikkeling

Onderzoeksgerelateerde activiteiten

Het Researchpark Zellik is een bedrijfszone met een specifiek karakter en statuut. Dit statuut is erop gericht vestigingen aan te trekken van onderzoeksgerichte bedrijven in de nabijheid van universitaire kenniscentra – voor het Researchpark Zellik is dat de Vrije Universiteit Brussel.

Voor het Researchpark Zellik is geen specifieke sectorfocus vooropgesteld. Niettemin wordt voor ogen gehouden dat de nabijheid van het ziekenhuis UZ Jette en de al aanwezige bedrijven actief in Life Sciences en Health Care het profiel van het wetenschapspark kunnen aanscherpen.

Op het Researchpark Zellik is een incubatie- en innovatiecentrum aanwezig. Hier kunnen starters en spin-off’s niet alleen huisvesting vinden maar ook een integrale begeleiding bij hun onderzoeksactiviteiten waarbij centrale diensten en faciliteiten de werking en groei maximaal ondersteunen.

Momenteel zijn om en bij de 70 bedrijven actief op het Researchpark. Er zijn nog verschillende gronden en panden beschikbaar voor vestiging van nieuwe onderzoeksgedreven bedrijven.