2e Oproep post-doctorale onderzoekers / Baekelandt-mandaten

Baekeland-mandaten zijn gericht op onderzoekers die een doctoraatsproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Binnen dit programma willen we de mobiliteit van de doctoraatsstudent stimuleren, niet alleen tussen de academische en industriële wereld, maar ook internationaal. Het Baekeland-programma staat open voor mandatarissen uit alle wetenschapsgebieden, alle nationaliteiten en leeftijden. Pas afgestudeerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen, maar ook mensen die al jarenlang binnen een bedrijf werken, krijgen binnen het Baekeland-programma de kans om te doctoreren, terwijl ze binnen het bedrijf aan de slag kunnen blijven.

De tweede oproep voor 2017 is opengesteld, met uiterste indiendatum op maandag 4 september 2017 om 12 uur.

Voor de modaliteiten van het Baekeland-programma wordt verwezen naar de handleiding Baekeland-mandaten. Er is een template beschikbaar voor de opmaak van een projectaanvraag, voor de opmaak van de begroting van een Baekeland-project en de opmaak van de bedrijfsinformatiefiche.

Potentiële indieners kunnen voor een verkennend gesprek langskomen. Zo een bespreking neemt ongeveer 1 uur in beslag. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 6 juli 2017 en 24 augustus 2017 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Een verkennend gesprek kan aangevraagd worden, via een webformulier op de website.

Voor meer informatie kan u een e-mail naar baekeland-IM@vlaio.be sturen.