Voor wie?

De doelgroep van ondernemingen die in aanmerking komen voor vestiging op het Researchpark Zellik betreft onderzoeksintensieve ondernemingen met een band met een universiteit of kennisinstelling en/of doorgroeiers uit het I&I.Om dit aan te tonen zijn in het uitgifteplan uitgiftecriteria opgenomen waaronder:

  • De uitgaven besteed aan onderzoek en ontwikkeling.
  • De investeringen die het bedrijf gedaan heeft of doet in functie van onderzoeksactiviteiten.
  • Het aantal onderzoekers – effectief in Zellik tewerkgesteld! – in het personeelsbestand.
  • De band met een kennisinstelling (VUB of andere instelling) – bv. spin-off bedrijf of een bedrijf uit het I&I.

Het Uitgiftecomité is bevoegd voor de evaluatie van deze criteria.

Het engagement m.b.t. de onderzoeksactiviteiten wordt vastgelegd in de notariële akte. Het Uitgiftecomité zal via een vijfjaarlijkse evaluatie screenen of dit engagement op een gepaste manier wordt ingevuld.

Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op het duurzaam karakter van de site en de bijdrage die de individuele bedrijven hiertoe dienen te leveren. De plannen voor bouw en omgevingsaanleg worden voorafgaan door het Uitgiftecomité gescreend op conformiteit met de beeldkwaliteit en het groene karakter van de site. Via een energiescan wordt een minimaal energieverbruik van de gebouwen vooropgesteld. Daarenboven dienen nieuwe vestigingen CO2-neutraal te zijn.

Het is wenselijk om voorafgaand aan een eerste gesprek het uitgifteplan na te lezen en de bijhorende inlichtingenfiche in te vullen. Hoe vollediger de meegeleverde info des te sneller het uitgiftecomité een uitspraak zal kunnen doen over uw vestigingsaanvraag. Voor hulp of vragen bij het invullen van deze fiche kan u steeds terecht bij de parkmanager of het uitgiftecomité. Zij helpen u graag verder.