VZW Researchpark ontvangt middelen vanuit Provincie Vlaams-Brabant voor integrale klimaatscan voor bedrijven

Vanuit de VZW werd vorig jaar een aanvraag ingediend om bedrijven te stimuleren naar een klimaatneutraal bedrijfsprofiel. De Provincie keurde deze aanvraag onlangs goed en zal hier financiële middelen voorzien om een transitie-begeleidingstraject op te starten bij geïnteresseerde bedrijven.

De thema’s energie-efficiëntie – energie-investeringen – watermanagement en ontharding staan centraal.

Meer info volgt via georganiseerde digitale sessies en communicatie vanuit de VZW. Volg zeker onze nieuwsbrieven