Kennis en onderzoek

Het researchpark Zellik is erop gericht vestigingen aan te trekken van onderzoeksgerichte bedrijven in de nabijheid van universitaire kenniscentra – in het bijzonder de Vrije Universiteit Brussel.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Vrije Universiteit Brussel is het universitair onderzoeks- en onderwijspotentieel (o.a. meer dan 1.200 onderwijs- en onderzoeksspecialisten) ten dienste te stellen van de industrie en de samenleving in het algemeen.  Deze samenwerking komt beide partijen ten goede.

De Vrije Universiteit Brussel is als universiteit actief in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek in belangrijke gebieden zoals: materiaalkunde, elektronica, beeldverwerking, hoge energie fysica, artificiële intelligentie, moleculaire biologie, organische scheikunde, nucleaire geneeskunde, kankeronderzoek, immunologie, diabetesonderzoek, fertiliteitsonderzoek physiopathologie, oceanografie, multimedia, telecommunicatie, bedrijfskunde, sociologie, criminologie, psychologie, enz. U vindt hier meer informatie over de expertisedomeinen van de Vrije Universiteit Brussel.

Samenwerken met de universiteit

Innoveren leidt tot samenwerken. Samenwerken resulteert in innoveren. De wereld is een laboratorium en ‘innovatie werkt’ pas als academici, bedrijven en maatschappelijke spelers elkaar vinden en versterken. Met die mindset gaan de beste ideeën ook echt werken, worden technologieën vertaald naar bedrijfsactiviteit, een innovatief product, vernieuwende dienst of breder maatschappelijk nut.

Innoveren samen met de VUB

De Vrije Universiteit Brussel heeft onderzoekssamenwerkingen lopen met een breed netwerk aan high-level partners in binnen-en buitenland; samenwerkingsprojecten met industriële partners, bilateraal of ondersteund via overheidssubsidies uit Vlaanderen, Brussel en Europa.
Bedrijven die op zoek zijn naar innovatieve en toekomstgerichte oplossingen ontwikkeld aan de VUB of die willen steunen op de kennis en expertise van onze labo’s, kunnen met al hun vragen terecht bij het VUB TechTransfer team. Deze begeleidt u in het matchen van gemeenschappelijke noden en ondersteunen u met de nodige expertise in elke fase van het complexe ‘valorisatie-‘ of samenwerkingsproces.

Meer info over samenwerken met de VUB vindt u op de website van VUB TechTransfer bij ‘For Businesses’

Contactgegevens:

Vrije Universiteit Brussel
VUB TechTransfer
Building M, 4th floor
Pleinlaan 2
1050 Brussel

[W] vubtechtransfer.be
[T] +32 (0)2 629 22 07
[E] techtransfer@vub.be

Ondersteuning via VLAIO

ADVIES

De bedrijfsadviseurs van VLAIO  ondersteunen bedrijven bij de ontwikkeling van een businessplan.

Op basis van een grondige analyse helpen ze sterktes te consolideren en eventuele zwaktes te verbeteren. Daarbij kijken de bedrijfsadviseurs naar het product of dienst, de markt, financiering, competenties, netwerk en de onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Onafhankelijk en kritisch kijken VLAIO bedrijfsadviseurs mee naar jouw plannen. Ze weten welke partners, opleidingen, expertises nuttig voor je zijn. Ze verwijzen je op basis van een nauwkeurige analyse door naar een breed netwerk van experten en consultants die jouw business case kunnen verrijken en versterken.

Bedrijven die (gratis) advies op maat wensen, kunnen contact opnemen met één de bedrijfsadviseurs van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/maak-een-gratis-afspraak-voor-advies-op-maat

SUBSIDIES

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft subsidies aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Concreet geeft het agentschap subsidies voor de uitvoering van individuele projecten door één of meerdere bedrijven. Het project vertrekt daarbij van een innovatief idee waarvoor nieuwe kennis nodig is en onderzoeksactiviteiten moeten uitgevoerd worden.

Meer info: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/onderzoeksproject

Bedrijven met een innovatief idee, die nog een aantal uitdagingen te overwinnen hebben bij de ontwikkeling van die innovatie, kunnen bij VLAIO terecht voor advies en financiële ondersteuning:

Meer info: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject

Bedrijven die (post)doctorale onderzoekers aanwerven, kunnen een cofinanciering genieten van VLAIO via een Baekeland-mandaat of een innovatie-mandaat.