Wie kan zich vestigen op het Researchpark?

De doelgroep van ondernemingen die in aanmerking komen voor vestiging op het Researchpark Zellik betreft onderzoeksintensieve ondernemingen met een band met een universiteit of kennisinstelling en/of doorgroeiers uit het I&I. De band met een universiteit of onderzoeksinstelling moet aangetoond worden.

Om dit aan te tonen zijn in het uitgifteplan uitgiftecriteria opgenomen waaronder:

  • De uitgaven besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Het kan daarbij gaan om uitgaven voor contractonderzoek, collectief onderzoek, licenties… Deze kosten gerelateerd aan onderzoek kunnen als een % van de omzet of van de totale kosten worden bekeken. Als minimum 10% van de kosten betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, wordt een bedrijf als onderzoeksintensief beschouwd.
  • De investeringen die het bedrijf gedaan heeft of doet in functie van onderzoeksactiviteiten. Het betreft bijvoorbeeld investeringen in labo’s.
  • Het aantal onderzoekers – effectief in Zellik tewerkgesteld! – in het personeelsbestand. Dit kan uitgedrukt worden in % van het personeel of op een andere manier.
  • Het bedrijf betreft een spin-off van een kennisinstelling (VUB of andere instelling) of een bedrijf uit het I&I. Spin-off is een tijdelijk gegeven. Het is een voldoende criterium om in aanmerking te komen voor vestiging op het Researchpark Zellik, maar bij de evaluatie (5 jaar) moet het onderzoeksintensieve karakter blijken uit andere parameters.

 

Uiteraard zijn bovenstaande criteria niet allesomvattend en daarom is het wenselijk om voorafgaand aan een eerste gesprek onderstaand uitgifteplan na te lezen en de bijhorende inlichtingenfiche in te vullen. Hoe vollediger de meegeleverde info des te sneller het uitgiftecomité een uitspraak zal kunnen doen over uw vestigingsaanvraag. Voor hulp of vragen bij het invullen van deze fiche kan u steeds terecht bij de parkmanager of het uitgiftecomité. Zij helpen u graag verder.

UITGIFTEPLAN

INLICHTINGENFICHE