Groenonderhoud

Het is de ambitie om het Researchpark Zellik in te bedden in het groen kader dat reeds aanwezig is door het aanpalende Laarbeekbos en het Kerremanspark. Zowel bij de inrichting en onderhoud van het openbaar domein als van de private kavels wordt hieraan aandacht besteed.

Voor de (her)aanleg en het onderhoud van de beplanting op de bedrijfskavels, kunnen de bedrijven via de parkmanager beroep doen op een samenaankoop ‘duurzaam groenonderhoud’.

Deze opdracht is vormgegeven in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij.

Meer info bij de parkmanager.