Historiek bedrijvenpark

Op 28 juli 1983 verwierf de Vlaamse overheid de gronden, gelegen aan de Pontbeeklaan in Zellik tussen de Ring van Brussel en de grens met het Brussels Gewest. Het is nu gekend als het Researchpark Zellik met een bruto oppervlakte van 19 ha. De verwerving gebeurde met het doel een wetenschapspark aan te leggen voor de VUB.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen treedt op als beheerder van de bedrijfskavels. De wegenis is in eigendom van gemeente Asse, die ook instaat voor het onderhoud en beheer ervan.

Via het Life+ “Green for Grey” project van de Vlaamse Landmaatschappij wordt specifiek aandacht besteed aan het groene karakter van het Research Park, als natuurlijke stapsteen tussen het Laarbeekbos en het Kerremanspark. In 2018 is het openbaar domein heraangelegd, met aandacht voor de groene inbedding in de omgeving.

Via de bedrijvenvereniging organiseren we een gezamenlijk aangepast groenonderhoud van de bedrijfs- en onuitgegeven kavels. Voor nieuwe bedrijven wordt gestimuleerd dat de bouw- en inrichtingsplannen een maximale bijdrage leveren aan de ingroening van het wetenschapspark.