Energie en gas

Researchpark Zellik is een CO2-neutraal bedrijventerrein.

In het vernieuwde uitgifteplan stelt het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen dat alle bedrijven CO2-neutraal moeten zijn voor wat betreft hun elektriciteitsverbruik.

Het Researchpark Zellik green-energy is in die zin een CO2-neutraal bedrijventerrein. In de praktijk wil dit zeggen dat bedrijven er verplicht zijn om hun elektriciteitsbehoefte groen in te vullen. De CO2-neutraliteit dient op site niveau gecontroleerd te worden door het bijhouden van een energieboekhouding.

Om u maximaal te ontlasten van deze verplichtingen en voor meer info kunt u altijd terecht bij uw parkmanager. De vzw heeft immers via de parkmanager Quares een raamcontract groene stroom en gas afgesloten. Bedrijven op het research park kunnen aansluiten bij deze raamovereenkomst. Op die manier kunnen we schaalvoordelen realiseren en daar profiteert u als bedrijf dan weer van via een lagere eenheidsprijs per kWh.

Samenaankoop Energie en Gas! Iets voor u?

De vzw Researchpark Zellik wenst zijn leden immers te stimuleren om hun energiebehoeften zo duurzaam mogelijk in te vullen. Om bedrijven hiervan te overtuigen heeft de vzw via de parkmanager een raamcontract groene stroom en gas afgesloten. Via deze raamovereenkomst koopt Quares niet alleen energie aan voor alle gebouwen die het in beheer heeft maar ook bedrijven op de bedrijventerreinen die Quares beheert kunnen aansluiten bij deze raamovereenkomst. Op die manier kunnen we schaalvoordelen realiseren en daar profiteert u als bedrijf dan weer van via een lagere eenheidsprijs per kWh.

Hoe deelnemen?

Wenst u een vergelijking te ontvangen?

Neem dan contact op met uw parkmanager.

Wat is Groene Stroom?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn:

  • Wind (bv. windmolens)
  • Zon (bv. zonnepanelen)
  • Waterkracht (bv. waterturbine op rivier, stuwdam, …)
  • Biomassa (biologisch afbreekbaar afval, bv. groenten- en tuinafval, hout, mest, …)
  • Biogas (gas gewonnen uit de vergisting van organisch afval)

Niet alle elektriciteitsleveranciers produceren zelf (voldoende) groene enerige. Ze kunnen daarom groene energie aankopen (in het buitenland). Dat gebeurt in de vorm van ‘garanties van oorsprong’. Voor elke kilowatt groene elektriciteit die een leverancier verkoopt, moet hij een garantie van oorsprong kunnen voorleggen aan de VREG (de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt). Die garantie van oorsprong is het bewijs dat ergens binnen Europa een bepaalde hoeveelheid energie op een duurzame manier werd opgewekt.

De groene stroom die we met de groepsaankoop aankopen, is 100% gecertificeerd door de VREG. Wil je nakijken hoe groen de energie is die je aankoopt? Geef op de groencheck van de VREG je EAN-code in (te vinden op je jaarlijkse afrekening) en je krijgt informatie over jouw stroom.

Elke niet verbruikte kWh is de goedkoopste! Hoe zuinig omgaan met energie?

Via de kmo-portefeuille kan je steun krijgen voor het uitvoeren van een energiescan of kan je energieadvies inwinnen via een geregistreerd dienstverlener. Het steunpercentage voor een kleine onderneming bedraagt 40% (maximum € 10.000 per jaar) en 30% voor een middelgrote onderneming (maximum € 15.000 per jaar).

Via de ecologiepremie wordt voorzien in een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Meer info op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.