Parkmanagement

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen. De weg naar duurzaamheid verloopt via samenwerking, zowel tussen de bedrijven onderling als tussen de bedrijven en de terreinbeheerder. Op die manier gaan bedrijven efficiënter en milieubewuster opereren en wordt de omgevingskwaliteit en dus de aantrekkingskracht van de bedrijvenzone verbeterd. Parkmanagement is het instrument om dit proces een gezicht te geven. Met de oprichting van de vzw Researchpark Zellik is het kader gecreëerd om van de bedrijvenzone een model te maken van duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant.

Om het parkmanagement vorm te geven, heeft het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen de opdracht met betrekking tot het uitbouwen en uitvoeren van het bedrijventerreinmanagement toegekend aan Quares.

Meer info www.quares.be

Parkmanager

Nick Wijns is de parkmanager voor het Research Park Zellik.

Hij is het aanspreekpunt voor de bedrijven en kan nadere toelichting geven bij tal van zaken aangaande het Researchpark Zellik. Hij is bovendien tussenpersoon ten overstaan van het beheer- en uitgiftecomité. Hij is 1 dag per 2 weken aanwezig op terrein.


Contact:

Nick Wijns

Schaliënhoevedreef 20B
2800 Mechelen

[T] + 32 471 99 55 80
[E] Nick.wijns@quares.be

 

De parkmanager staat in voor:

  • Aanbieden van ondersteunende facilitaire diensten: Door op het Researchpark Zellik gericht samen te werken rond bepaalde ondersteunende faciliteiten en deze gezamenlijk in te kopen, kunnen de deelnemende bedrijven kosten besparen en kan er op een duurzamere manier invulling gegeven worden aan deze diensten. Mede dankzij de schaalgrootte kan er gezorgd worden voor een kostendaling, een serviceverhoging, snellere interventietijden en een betere haalbaarheid.
  • Zorg voor de algemene uitstraling: Door het dagdagelijks beheer en de in the field aanwezigheid zorgt de parkmanager voor de netheid en veiligheid op het terrein.
  • Interne en externe communicatie: De parkmanager zal de vzw ondersteunen bij de organisatie van bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, gastlezingen, infosessies, enz.
  • Ondersteuning inzake duurzaamheid: Om bedrijven systematisch te ondersteunen in hun evolutie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zal de parkmanager informatie aanleveren die de individuele bedrijfswerking kan verduurzamen.
  • Subsidiescreening: De Parkmanager volgt permanent de verschillende subsidiemogelijkheden op die voor het Researchpark Zellik, en dus ook voor alle bedrijven ter plaatse, mogelijkheden kunnen bieden.