Uitgiftecomité

Het Uitgiftecomité bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Asse, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en de vrije universiteit Brussel (beslissing van de Vlaamse Regering van 11 december 2015).

Het uitgiftecomité staat in voor:

  • de evaluatie i.k.v. de aanvraag van bedrijven die zich op het Researchpark Zellik willen vestigen, van bestaande bedrijven die een verlenging van hun erfpachtovereenkomst wensen en van kandidaat-huurders in een bestaand gebouw, aan de hand van de in dit uitgifteplan vooropgestelde uitgiftecriteria;
  • de periodieke evaluatie van de op het Researchpark Zellik gevestigde bedrijven zoals beschreven in het uitgifteplan;
  • het bepalen van de remediëringsmogelijkheden en sancties bij inbreuken op de bouw- en exploitatieverplichtingen (m.i.v. verplichting tot onderzoeksactiviteiten) en andere gebruiksvoorwaarden;
  • het formuleren van aanbevelingen over de bouwplannen en eventuele andere gebruiksvoorwaarden van een bedrijfskavel/bedrijfspand.

 

UITGIFTEPLAN

GROENVISIE

VISIE ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

INLICHTINGENFICHE