Uitgiftecomité

Het Uitgiftecomité (zoals bedoeld in de beslissing van de Vlaamse Regering van 11 december 2015) en bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Asse, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en de vrije universiteit Brussel.  Het uitgiftecomité staat in voor:

  • de beoordeling van nieuwe bedrijven die zich op het Researchpark Zellik willen vestigen, van bestaande bedrijven die een verlenging van hun erfpachtovereenkomst wensen en van kandidaat-huurders in een bestaand gebouw, aan de hand van de in dit uitgifteplan vooropgestelde uitgiftecriteria;
  • de periodieke evaluatie van de op het Researchpark Zellik gevestigde bedrijven zoals beschreven in het uitgifteplan;
  • het bepalen van de remediëringsmogelijkheden en sancties bij inbreuken op de bouw- en exploitatieverplichtingen (m.i.v. verplichting tot onderzoeksactiviteiten) en andere gebruiksvoorwaarden;
  • het formuleren van aanbevelingen over de bouwplannen en eventuele andere gebruiksvoorwaarden van een bedrijfskavel/bedrijfspand.