Afval

Afval is geen restproduct, maar een waardevol begin van een nieuwe cyclus

 afval

De vzw wenst zijn leden te stimuleren om bewuster om te springen met zijn afval. In vele gevallen kunnen de reststromen die een bedrijf als afval aanziet nog nuttig ingezet worden.

De afvalophaler zal voor elk bedrijf een afvalprofiel opmaken en levert input over hoe men afval zoveel mogelijk kan vermijden. Verder zal de afvalophaler, samen met de parkmanager, maximaal op zoek gaan naar de meest duurzame oplossingen om afvalstromen opnieuw nuttig in te zetten.

De leverancier is dus meer zijn dan een loutere afvalophaler. Hij zal fungeren als een ketenregisseur waarbij advies, kennis van nieuwe en innovatieve concepten zoals cradle to cradle voorop staan.

Daarnaast vormen een goede monitoring en rapportering cruciale elementen binnen het selectieproces.

Wist je dat:

  • Door het verantwoord recyclen van elektrische apparaten en spaarlampen is in 2010 490 miljoen kg CO² minder is uitgestoten? Dit is gelijk aan de uitlaatgassen van 170.000 auto’s die elk 15.000km rijden.
  • afval een tweede leven kan krijgen in de vorm van grondstoffen?
  • door kennis van elke schakel de hele productie- en consumptiecirkel schoner, zuiniger en effectiever kan gemaakt worden?
  • Er 75% oud papier nodig is om nieuw papier te maken?

Hoe deelnemen aan deze groepsaankoop?

Neem contact op met uw Park Manager. Hij/zij zal u verder informeren over de inhoudelijke voorwaarden van het raamcontract.