VZW

Naast het beheer- en uitgiftecomité is het ook belangrijk dat bedrijven actief gaan samenwerken op het Researchpark Zellik. Op die manier kan de visie van de bedrijven op een uniforme manier gecommuniceerd worden binnen het beheercomité. Daarnaast kan de vzw de basis leggen voor netwerking tussen de bedrijven en allerlei samenwerkingsprojecten opzetten.

De vzw Researchpark Zellik zal aldus de samenwerking tussen de ondernemers op het Researchpark Zellik verbreden. Door het centraal aanbieden van bepaalde diensten en voorzieningen willen we niet alleen economische voordelen realiseren voor u als bedrijf maar ook de samenwerking op het bedrijventerrein verduurzamen. Volgende items zullen als primordiaal worden behandeld door de parkmanager:

  • Aanbieden van ondersteunende facilitaire diensten: Dit is een belangrijk aspect binnen het professioneel parkmanagement. Door op het Researchpark Zellik gericht samen te werken rond bepaalde ondersteunende faciliteiten en deze gezamenlijk in te kopen, kunnen de deelnemende bedrijven kosten besparen en kan er op een duurzamere manier invulling gegeven worden aan deze diensten. Mede dankzij de schaalgrootte qua aankoop van Quares kan er gezorgd worden voor een kostendaling, een serviceverhoging, snellere interventietijden en een betere haalbaarheid.
  • Zorg voor de algemene uitstraling: Door het dagdagelijks beheer en de in the field aanwezigheid zorgt de parkmanager voor de netheid en veiligheid op het terrein. Momenteel wordt er bijvoorbeeld volop gewerkt aan de vergroening van het bedrijventerrein via bijvoorbeeld de aanleg van het Kerremanspark, zal de gemeente in 2017 overgaan tot de heraanleg van de Pontbeeklaan en werken we aan een oplossing voor de aanhoudende vrachtwagenproblematiek en het sluikstorten.
  • Interne en externe communicatie: De parkmanager zal de vzw ondersteunen bij de organisatie van bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, gastlezingen, infosessies, enz.
  • Ondersteuning inzake duurzaamheid: Om bedrijven systematisch te ondersteunen in hun evolutie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zal de parkmanager informatie aanleveren die de individuele bedrijfswerking kan verduurzamen.
  • Subsidiescreening: De Parkmanager volgt permanent de verschillende subsidiemogelijkheden op die voor het Researchpark Zellik, en dus ook voor alle bedrijven ter plaatse, mogelijkheden kunnen bieden.