VZW Research Park

De bedrijven op het Research Park zijn verenigd in een bedrijvenvereniging. Op die manier kan de visie van de bedrijven op een uniforme manier gecommuniceerd worden. Daarnaast kan de vzw de basis leggen voor netwerking tussen de bedrijven en allerlei samenwerkingsprojecten opzetten.

De vzw Researchpark Zellik zal aldus de samenwerking tussen de ondernemers op het Researchpark Zellik verbreden. Door het centraal aanbieden van bepaalde diensten en voorzieningen willen we niet alleen economische voordelen realiseren voor u als bedrijf maar ook de samenwerking op het bedrijventerrein verduurzamen. Volgende items zullen als primordiaal worden behandeld door de parkmanager:

  • Aanbieden van ondersteunende facilitaire diensten: Dit is een belangrijk aspect binnen het professioneel parkmanagement. Door op het Researchpark Zellik gericht samen te werken rond bepaalde ondersteunende faciliteiten en deze gezamenlijk in te kopen, kunnen de deelnemende bedrijven kosten besparen en kan er op een duurzamere manier invulling gegeven worden aan deze diensten. Mede dankzij de schaalgrootte qua aankoop kan er gezorgd worden voor een kostendaling, een serviceverhoging, snellere interventietijden en een betere haalbaarheid.
  • Zorg voor de algemene uitstraling: Door het dagdagelijks beheer en de in the field aanwezigheid zorgt de parkmanager voor de netheid en veiligheid op het terrein. Zo is er oog voor de groene inkleding van het bedrijventerrein, zowel op openbaar domein als op de individuele kavels, en is er werk gemaakt van een uniforme bewegwijzering.
  • Interne en externe communicatie: De parkmanager ondersteunt de vzw  bij de organisatie van bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, gastlezingen, infosessies, enz.
  • Ondersteuning inzake duurzaamheid: Om bedrijven systematisch te ondersteunen in hun evolutie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen levert de parkmanager informatie aan die de individuele bedrijfswerking kan verduurzamen.
  • Subsidiescreening:De Parkmanager volgt permanent de verschillende subsidiemogelijkheden op die voor het Researchpark Zellik, en dus ook voor alle bedrijven ter plaatse, mogelijkheden kunnen bieden.