Beveiliging

Het is de ambitie om op het Researchpark Zellik de veiligheid en het comfort van haar eigenaar en eindgebruikers te garanderen.

We houden hierbij niet alleen rekening met het openbaar domein (toegang en wegenis) op de site, maar wensen ook in te spelen op de individuele behoeftes van de ondernemingen.

Hiervoor zal een groepsaankoop Beveiliging worden uitgewerkt die specifieke diensten zal aanbieden binnen deze context. En dit op beide niveaus, namelijk op de globale site en op het niveau van de individuele eindgebruiker.

Voor meer informatie over deze groepsaankoop, contacteer uw Park Manager.