Contact

Bij wie kan je terecht voor welke vragen?
U vindt het antwoord hieronder.

Park Manager

De parkmanager is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. In functie van de inhoud van de vraag kan zij dan andere stakeholders betrekken.

Voor vragen over

 • Uitgifte van kavels
 • Vestigingsaanvragen en -voorwaarden
 • Het onderhoud van kavels die nog niet zijn uitgegeven
 • Samenwerkingsprojecten tussen bedrijven
 • Samenaankopen
 • Belangenbehartiging en netwerking
 • Meldingen over sluikstorten

 

Kirsten Dejaegere

Schaliënhoevedreef 20J
2800 Mechelen

[T] + 32 474 96 03 03
[E] Kirsten.Dejaegere@quares.be

 

Vrije Universiteit Brussel

Voor vragen en info over

 • Research en wetenschappelijke samenwerkingen
 • Uitgifte van kavels

Benoit Thienpont
Technology Transfer Interface
M building, 3de verdieping
Pleinlaan 2
1050 Brussel
[T] 02-629 20 24
[F] 02-629 36 40
[E] bthienpo@vub.ac.be

Jean Vereecken

Prof. dr. ir. Emeritus
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
[T] 0478 52 43 41
[E] jvereeck@vub.ac.be

Johan Deconinck
Vrije Universiteit Brussel
Vakgroep elektrotechniek
Pleinlaan 2
1050 Brussel
[T] 02 629 28 01
[E] johan.deconinck@vub.ac.be 

Vlaams agentschap innoveren en ondernemen

Vragen over

 • Uitgifte en beheer van gronden
 • Cijnzen
 • Erfpachtovereenkomsten

Dienst Vestiging en Ruimtelijke Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
[T] 02 553 09 21
[E] ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

Liesbeth Remue
Dienst Vestiging en Ruimtelijke Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
[T] 02 553 08 32
[E] Liesbeth.remue@agentschapondernemen.be

Gemeente Asse

Vragen over het openbaar domein zoals

 • Onderhoud wegenis
 • Groenonderhoud en sluikstorten
 • Wegsignalisatie
 • Algemene beeldkwaliteit
 • Herinrichting van de Pontbeeklaan

Gemeenteplein 1
1730 Asse
[T] 02 454 19 19
[E] info@asse.be

VLM

Vragen over

 • Inrichtingsprojecten van de VLM
 • De herinrichting van het Kerremanspark en het Green4Grey project
  (realiseren groene linken tussen bedrijventerreinen en de omgeving)

Katia Van Tichelen
Dienst projectontwerp – regio Oost
Projectleider Green4Grey –VLM
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6
3000 Leuven
[T]  016 66 52 33
[E]  Katia.VanTichelen@vlm.be