Contact

Bij wie kan je terecht voor welke vragen?
U vindt het antwoord hieronder.

Park Manager

De parkmanager is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. In functie van de inhoud van de vraag kan hij dan andere stakeholders betrekken.

Voor vragen over

  • Uitgifte van kavels
  • Vestigingsaanvragen en -voorwaarden
  • Het onderhoud van kavels die nog niet zijn uitgegeven
  • Samenwerkingsprojecten tussen bedrijven
  • Samenaankopen
  • Belangenbehartiging en netwerking
  • Meldingen over sluikstorten

Nick Wijns

Schaliënhoevedreef 20B
2800 Mechelen

[T] + 32 471 99 55 80
[E] Nick.wijns@quares.be

Vrije Universiteit Brussel

Voor vragen en info over

 • onderzoek en wetenschappelijke samenwerkingen

VUB TechTransfer
[T] +32 (0)2 629 20 24
[E] techtransfer@vub.be

Liesbeth Bosman, VUB TechTransfer
[E] liesbeth.bosman@vub.be

Jean Vereecken, Prof. dr. ir. Emeritus
[E] jvereeck@vub.ac.be

Vlaams agentschap innoveren en ondernemen

Vragen over

 • Uitgifte en beheer van gronden
 • Cijnzen
 • Erfpachtovereenkomsten

Gert De Smedt (mevr.)
Dienst Ruimtelijke Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
[T] 02 553 43 06
[E] gert.desmedt@vlaio.be

Gemeente Asse

Vragen over het openbaar domein zoals

 • Onderhoud wegenis
 • Groenonderhoud en sluikstorten
 • Wegsignalisatie
 • Algemene beeldkwaliteit
 • Herinrichting van de Pontbeeklaan

Gemeenteplein 1
1730 Asse
[T] 02 454 19 19
[E] info@asse.be